5 THÓI QUEN TỐT MÀ CHA MẸ NÊN RÈN LUYỆN CHO TRẺ TỪ NHỎ

Trong những năm đầu đời, việc rèn luyện thói quen tốt hàng ngày sẽ nuôi dưỡng và hình thành nên nhân cách của trẻ nhỏ. Đây là giai đoạn trẻ học theo những gì chúng chứng kiến xung quanh, dù đó là thói quen tốt hay xấu. Người xưa thường nói “gieo thói quen, gặt […]